III moduł - panel koleżeński

Jesteś tu: » Strona główna » SUS Szkoła Ucząca Się » III moduł - panel koleżeński

III moduł - panel koleżeński

Zgierz

W roku szkolnym 2010/2011 kontynuowaliśmy pracę nad realizacją naszych celów. Byliśmy również na szkoleniu przygotowującym do zorganizowania panelu. Rozpoczęliśmy pracę nad raportem z działań szkoły.

Uczestniczyliśmy jako paneliści w dwóch panelach koleżeńskich: w Ostródzie i Zgierzu.


Panel koleżeński w Ostródzie odbył się 4 marca 2011 roku. Zorganizowało go Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Barzyńskiego. Panelistami byli też nauczyciele z naszej szkoły: Ewa Zalewska, Justyna Kalkowska i dyr. Grzegorz Jabłoński. Nauczyciele ostródzkiego Liceum zaprosili panelistów na lekcje otwarte: religii, biologii, wychowania fizycznego, chemii, języka angielskiego oraz historii. Odbyły się również spotkania z nauczycielami, uczniami i rodzicami. Goście Liceum mieli też okazję wysłuchać występu chóru szkolnego „Collegium vocale” oraz obejrzeć uwspółcześnioną wersję Szekspirowskiej komedii pod tytułem „Poskromienie złośnika”.


Podczas dyskusji panelowej omówione zostały następujące cele:

  1. Nauczyciele stosują wybrane elementy oceniania kształtującego: NACOBEZU i informację zwrotną.
  2. Poprawa wyników egzaminu maturalnego.

Paneliści docenili zaangażowanie Szkoły w realizację zaplanowanych celów i pozytywnie zaopiniowali przyznanie jej tytułu Szkoły Uczącej Się.

 

*** 

 

Panel koleżeński w Zgierzu odbył się 20 maja 2011 roku. O tytuł Szkoły Uczącej Się starała się Szkoła Podstawowa nr 3 im. Dąbrowszczaków. W panelu uczestniczyli nasi nauczyciele: Marzena Twarogowska, Katarzyna Kowal, Wojciech Tomczuk. Paneliści mieli okazję zapoznać się ze specyfiką szkoły, wziąć udział w lekcjach matematyki, języka angielskiego, plastyki, pierwszej pomocy, przyrody, historii, kształcenia zintegrowanego oraz spotkać z nauczycielami, uczniami i rodzicami.

 

Szkoła podzieliła się z wizytującymi ją nauczycielami rezultatami swojej pracy nad realizacją celów:

  1. Uczniowie osiągają lepsze wyniki nauczania poprzez zastosowanie przez nauczycieli wybranych elementów OK (cele, NACOBEZU, informacja zwrotna).
  2. Uczniowie są systematycznie oceniani przez nauczycieli.

 Zwieńczeniem działań Szkoły była pozytywna opinia panelistów i uzyskanie przez nią tytułu Szkoły Uczącej Się. Uśmiech


***


My na panelach:

Ostróda 

czytaj na stronie CEO

Zgierz

czytaj na stronie CEO

Zgierz

Zgierz

Zgierz

Zgierz

Ostróda - polonez

Ostróda - lekcja historii

Opracowanie: szkolnastrona.pl