I moduł - ocenianie kształtujące

Jesteś tu: » Strona główna » SUS Szkoła Ucząca Się » I moduł - ocenianie kształtujące

I moduł - ocenianie kształtujące

Przystąpiliśmy do programu w roku szkolnym 2008/2009. I moduł polegał na wprowadzaniu do codziennej praktyki szkolnej kolejnych elementów oceniania kształtującego.


Liderami OK zostały: Katarzyna Kowal i Ewa Zalewska, które uczestniczyły w kursie internetowym „Lider oceniania kształtującego w szkole”.

 

Rada Pedagogiczna odbyła szereg szkoleń zapoznając się z kolejnymi technikami OK i jego filozofią. Dowiedzieliśmy się, czym są cele lekcji i jak je formułować, co to jest NACOBEZU, informacja zwrotna, pytanie kluczowe, ocena koleżeńska czy samoocena. Poznaliśmy techniki zadawania pytań, czym jest ocena kształtująca, jak i kiedy ją stosować. Spotkaliśmy się również z rodzicami naszych uczniów, aby porozmawiać z nimi na temat zmian wprowadzanych w naszej szkole. Wybraliśmy dwie klasy, Ic i IIb, w których stosowaliśmy kolejne elementy OK. Byliśmy też na wielu szkoleniach, zarówno poza szkołą, jak również trenerzy CEO odwiedzali nas. Trwałym efektem poznania przez nas OK jest włączenie do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania zapisu na temat możliwości stosowania przez nauczycieli oceny kształtującej obok sumującej.


okOpracowanie: szkolnastrona.pl