Drugi tytuł Szkoły Uczącej Się!

Jesteś tu: » Strona główna » SUS Szkoła Ucząca Się » Drugi tytuł Szkoły Uczącej Się!

Drugi tytuł Szkoły Uczącej Się!

10 czerwca 2015 roku w naszym liceum odbył się II Panel Koleżeński wieńczący dwuletnią pracę, dzięki której uzyskaliśmy już po raz drugi tytuł Szkoły Uczącej Się. Dołączyliśmy w ten sposób do niewielkiego grona, które może poszczycić się jego posiadaniem. Choć szkół z tytułem Szkoła Ucząca Się jest w Polsce wiele, to takich, które posiadają dwa tytuły jest znacząco mniej, na Mazowszu łącznie z nami tylko kilka. Jest on tym cenniejszy, że, jak podkreślała moderatorka naszego panelu, Bernadetta Czerkawska z CEO, w całej Polsce szkół średnich chcących pracować nad doskonaleniem się w ramach procedury SUS, jest około 40. „Mała szkoła, ale elitarna” – stwierdziła p. Joanna Jucewicz - Morawska, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Edukacji Starostwa Powiatowego w Żurominie, którą mieliśmy zaszczyt gościć na naszej uroczystości. 


 

Nasza szkoła od 2008 roku współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej i bierze udział w programie SUS – Szkoła Ucząca Się. To program, który obejmuje swoich działaniem ponad 3000 szkół w Polsce. W powiecie żuromińskim tylko nasze liceum do niego dołączyło.

 

Celem programu jest podnoszenie efektywności nauczania i uczenia się. Szkoła pracująca procedurą SUS korzysta z nowoczesnych metod dydaktycznych, pracuje nad wdrażaniem oceniania kształtującego, systematycznie diagnozuje się, określa mocne i słabe strony, planuje działania, monitoruje je i wyciąga wnioski. Nad poprawą jakości kształcenia w szkole susowskiej pracuje się zespołowo: nauczyciele, uczniowie, rodzice, pracownicy szkoły.

 

Pierwszy tytuł Szkoły Uczącej Się otrzymaliśmy na lata 2012-2014. Od momentu otrzymania go, doskonaliliśmy się. Aktywności SUS, w których szkoła uczestniczyła w ciągu ostatnich dwóch lat:

11.12.2013 – szkolenie Rady Pedagogicznej „Zespoły zadaniowe”, 08.04.2014 – Panel Koleżeński w Szkole Podstawowej nr 81 w Warszawie (3 osoby), 18.12.2014 – Panel Koleżeński w Szkole Podstawowej im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie (3 osoby), 19.02.2015 – szkolenie Rady Pedagogicznej „Przygotowanie do Panelu Koleżeńskiego”.

 

Wybraliśmy sobie dwa cele nad którymi pracowaliśmy. Były to:

1. Nauczyciele stosują informację zwrotną, aby podnieść wyniki maturalne.

2. Uczniowie klasy IIIa i IIIb regularnie uczęszczają na zajęcia lekcyjne.

 

Podzieliliśmy się na zespoły zadaniowe. Liderką do realizacji celu pierwszego została Ewa Zalewska, a celu drugiego Lena Gulczyńska. Swoją pracę opisaliśmy w specjalnym raporcie, który zyskał pozytywną recenzję Rady Jakości działającej w ramach CEO i przystąpiliśmy do organizacji panelu koleżeńskiego.


Podczas dnia panelowego odwiedzili nas nauczyciele z czterech szkół: Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie, Szkoły Podstawowej im. W. Doroszewskiego w Nadarzynie, Zespołu Placówek Oświatowych w Bieżuniu i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokołowie Podlaskim. Spotkanie moderowała Bernadetta Czerkawska.

 

Uczestnicy panelu wzięli udział w lekcjach otwartych, które prowadzili nasi nauczyciele: Małgorzata Stefańska – Jabłońska (biologia, 1a), Tomasz Marzec (informatyka, 1b), Wojciech Tomczuk (j. angielski, 2a), Justyna Kalkowska (matematyka, 2b), mjr Janusz Skierski (edukacja obronna, 2b). Ponadto odbyły się spotkania panelistów z nauczycielami, rodzicami i uczniami. Na koniec odbył się panel, podczas którego liderki omówiły działania szkoły dotyczące realizacji celów oraz rozpoczęła się dyskusja. Panelistów ciekawiło, jak radzimy sobie z czasochłonnością formułowania informacji zwrotnej, docenili nas za ambitną walkę o poprawę frekwencji.

 

Cały dzień zakończyło uroczyste wręczenie certyfikatu. Tytuł Szkoły Uczącej Się otrzymaliśmy na lata 2015-2017.

 

A oto kilka opinii panelistów na temat naszej szkoły.

 

Bezpieczna szkoła, wspaniały klimat, wszyscy się znają. Uczniowie mają wysoką motywację, by zdobywać określone umiejętności, w szkole są realizowane i brane pod uwagę inicjatywy rodziców i uczniów.

 

Nawyk w stosowaniu oceniania kształtującego u nauczycieli i uczniów. Podmiotowe traktowanie uczniów i miła atmosfera służąca nauczaniu i uczeniu.

 

Zespół nauczycieli bardzo zaangażowanych, zainteresowanych.

 

Rodzice uważają, że działania z zakresu OK pozytywnie wpływają na poprawę wyników nauczania. Współpracują ze szkołą przy poprawie frekwencji, biorą udział w różnych wydarzeniach organizowanych przez placówkę.

 

Uczniowie cenią atmosferę w szkole, nauczyciele są życzliwi. Szkoła daje uczniowi możliwość wyboru przedmiotów rozszerzonych, angażuje młodzież w różne działania (wolontariat) i motywuje do pracy. Poprzez stosowanie elementów OK usprawnia naukę uczniów.

 

Dobry podział obowiązków, życzliwa atmosfera, „dobry duch” w szkole.

 

Nauczyciele w pełni zaangażowani w pracę, stosujący nowoczesne metody dydaktyczne. Szkoła mająca cel, do którego wszyscy dążą.

 

Szkoła z tradycjami i sukcesami. Uczniowie cenią nauczycieli za profesjonalizm i konsekwencję.

 

Tak trzymać!


Opracowanie: szkolnastrona.pl