Nasza szkoła Szkołą Uczącą Się!

Jesteś tu: » Strona główna » SUS Szkoła Ucząca Się » Nasza szkoła Szkołą Uczącą Się!

Nasza szkoła Szkołą Uczącą Się!

20 kwietnia 2012 roku w naszym Liceum miało miejsce ważne dla całej szkolnej społeczności wydarzenie. Podczas Panelu Koleżeńskiego, który stanowił podsumowanie pracy szkoły w ramach programu SUS-OK otrzymaliśmy tytuł Szkoły Uczącej Się. Jesteśmy jedyną w Powiecie Żuromińskim szkołą posiadającą ten tytuł.


Panel Koleżeński jest spotkaniem nauczycieli różnych szkół, które realizują program SUS. U nas gościli nauczyciele z Karniewa, Sokołowa Podlaskiego, zaprzyjaźnionego Gimnazjum w Bieżuniu. Odwiedziły nas również przedstawicielki Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. Moderatorem naszego Panelu była p. Bernadetta Czerkawska, współpracująca z CEO nauczycielka z Garwolina.


Paneliści mieli okazję zwiedzić nasze Liceum, spotkali się z nauczycielami, uczniami i rodzicami. Uczestniczyli również w lekcjach otwartych:

- języka angielskiego (prowadzący p. Łukasz Syguła)

- języka niemieckiego (prowadząca p. Lena Gulczyńska)

- języka rosyjskiego (prowadząca p. Katarzyna Kowal)

- matematyki (prowadząca p. Justyna Kalkowska)

- geografii (prowadząca p. Marzena Twarogowska)

- historii (prowadząca p. Renata Sadowska)

- przysposobienia obronnego (prowadzący mjr rez. Janusz Skierski)

 

Goście obejrzeli również prezentację o naszej Szkole przygotowaną przez uczniów pod kierunkiem p. Tomasza Marca. Mieli też okazję wysłuchać programu artystycznego „Od Poręby Wielkiej do Bieżunia”, którego tematem było wskazanie, w poetyckiej formie, powiązania Patrona Szkoły Władysława Orkana z założycielem naszego Liceum – Stefana Gołębiowskiego. Część artystyczną przygotowała p. Barbara Rogowska.


Wprowadzeniem do dyskusji panelowej była prezentacja celów zrealizowanych przez Szkołę. Działania Liceum omówili: p. Ewa Zalewska i p. Wojciech Tomczuk. Po prezentacji nastąpiła rozmowa panelistów z nauczycielami naszego LO.


Po krótkiej naradzie paneliści zgodnie orzekli, że nasze Liceum może tytułować się Szkołą Uczącą Się!


Wszystkim uczniom, nauczycielom, rodzicom zaangażowanym w przygotowanie i przebieg Panelu serdecznie dziękujemy!


 

 

Wypowiedzi panelistów

Na temat lekcji:

 • Szkoła realizuje OK, ma ciekawą ofertę edukacyjną.
 • Panuje przyjazna atmosfera, uczniowie są aktywni.
 • Uczniowie i nauczyciele stanowią sprawnie funkcjonujący zespół. Nauczyciele są gotowi ewaluować własne działania, zastanawiać nad nimi i uczyć na błędach.
 • Nauczyciele stosują elementy OK,  różnorodne formy i metody pracy. Młodzież bardzo zdyscyplinowana, chętna do pracy, ambitna.
 • Poziom zaangażowania uczniów w zdobywanie wiedzy jest duży, podobnie wspaniała atmosfera partnerstwa na lekcjach.
 • Mała szkoła, ale ucząca. Szkoła dla odważnych.
 • W szkole panuje dobra atmosfera, przyjazna uczniowi.
 • W waszej szkole nie ma „mistrza” i „ucznia”. Jesteście partnerami dla swoich uczniów. Tak trzymajcie!


Po spotkaniu z rodzicami:

 • Szkoła jest pozytywnie odbierana w środowisku lokalnym. Rodzice doceniają korzyści wynikające ze stosowania OK. Jako najbardziej istotne i podnoszące jakość nauki dzieci podają NACOBEZU, które pozwala na lepsze przygotowanie do lekcji, sprawdzianu itp.
 • Szkoła spełnia ich oczekiwania, bardzo dobra współpraca z Dyrektorem  nauczycielami. Dzieci są zadowolone i chętnie uczęszczają do szkoły, co jest wielkim sukcesem.
 • Rodzice wspierają działania szkoły: wychowawcze, dydaktyczne. Są zapoznani z planem pracy szkoły. Bardzo pozytywnie oceniają stosowanie przez nauczycieli OK, w szczególności NACOBEZU do sprawdzianu, do każdej lekcji.


Po spotkaniu z uczniami:

 • Uczniowie dobrze mówią o szkole. Wybór szkoły był świadomy, to jest szkoła, w której chcą się uczyć. NACOBEZU pomaga im, wiedzą co to jest. Zgodne bycie razem: humanistów i „wojskowych”.
 • Uczniowie mają jasno sprecyzowane zdanie na temat funkcjonowania szkoły. Bardzo dumni są z jej osiągnięć. Cenią sobie NACOBEZU.
 • Uczniom bardzo podoba się NACOBEZU i cele, wiedzą dokładnie czego się uczyć. Chcieliby, aby OK był w całej Polsce.
 • Szkoła jest przyjazna uczniom, spełnia ich oczekiwania. Uczniowie są zadowoleni z poziomu nauczania. W szkole panuje mila, rodzinna atmosfera.


Po spotkaniu z Radą Pedagogiczną

 • Nauczyciele współpracują ze sobą, tworzą przyjazny klimat pracy, atmosferę, która sprzyja uczniom. Nauczyciele promują szkołę w środowisku, systematyczne wprowadzają cele i NACOBEZU. Uczą uczniów, w jaki sposób pracować metodami OK.
 • OK jest wykorzystywane w promocji szkoły, jest jednym z głównych elementów przyciągających absolwentów gimnazjów do nauki właśnie w tym liceum.
 • W szkole jest ambitna, młoda kadra pedagogiczna, której zależy!
 • Są otwarci, współpracują ze sobą wspierając się w rozwiązywaniu problemów. NACOBEZU stosowane jest we wszystkich klasach i osiągnęło status „standardu”. Zaakceptowane i przyjęte entuzjastycznie przez uczniów, ocenianie kształtujące stało się atutem przy prezentacjach rekomendujących szkołę.


Zapraszamy do przeczytania o naszym panelu na stronie CEO.

 
zwiedzanie szkoły przez panelistów

zwiedzanie szkoły przez panelistów

paneliści

spotkanie panelistów z nauczycielami

spotkanie panelistów z uczniami

spotkanie z rodzicami

musztra - lekcja otwarta

występ artystyczny

prezentacja działań szkoły

prezentacja działań szkoły

wręczenie tytułu Szkoły Uczącej Się na ręce Dyrektora

p. Bernadetta Czerkawska i dyr. Grzegorz Jabłoński

Opracowanie: szkolnastrona.pl