Drodzy uczniowie

Jesteś tu: » Strona główna » Psycholog » Drodzy uczniowie

Drodzy uczniowie

Poniżej przedstawiam zakres indywidualnej pomocy psychologicznej.
Jeśli Twoja odpowiedź na którekolwiek z poniższych pytań brzmi TAK, zapraszam do gabinetu, który otwarty jest dla wszystkich uczniów.


1. Czy miewam konflikty z rodzicami/opiekunami?

 • nie poświęcają mi tyle uwagi ile bym oczekiwał/ła,
 • nie interesują się moją osobą, potrafią tylko wymagać,
 • myślę, że nie mogę na nich liczyć, są mało wyrozumiali,
 • nie okazują mi swoich uczuć.


2. Czy mam problemy natury emocjonalnej?

 • nie panuję nad emocjami, łatwo wybucham,
 • na sytuacje trudne reaguję wybuchem śmiechu, bądź płaczem albo też maskuję swoje emocje,
 • często bez przyczyny jestem smutny.


3. Czy mam problemy z rówieśnikami?

 • doskwiera mi samotność w grupie,
 • klasa ma nadmierne oczekiwania wobec mojej osoby,
 • bywam ofiarą agresji słownej i fizycznej,
 • moje kontakty towarzyskie mnie nie satysfakcjonują,
 • często bywam "kozłem ofiarnym",
 • nie wiem jak pomóc komuś, kto tej pomocy potrzebuje,
 • popadam w liczne konflikty z rówieśnikami.


4. Czy sytuacja szkolna/domowa mnie stresuje?

 • boję się sprawdzianu, odpowiedzi,
 • unikam szkoły, wagaruję,
 • unikam określonych przedmiotów, nauczycieli,
 • miewam kłopoty ze snem,
 • objadam się/ nie dojadam,
 • mam zaburzoną koncentrację uwagi, nie potrafię się skupić.


5. Czy inni ludzie zwracają mi uwagę, że coś jest ze mną „nie tak”?

6. Czy stosuję używki (papierosy, alkohol, narkotyki)?

7. Czy mam wrażenie, że moje życie nie jest pełne, że urodziłem/łam się w nieodpowiednim momencie?

8. Czy zwyczajnie chcę porozmawiać, bądź wspólnie pomilczeć.

Opracowanie: szkolnastrona.pl