Finał IV edycji Powiatowego Konkursu Poetyckiego im. Władysława Orkana

Jesteś tu: » Strona główna » Finał IV edycji Powiatowego Konkursu Poetyckiego im. Władysława Orkana

Finał IV edycji Powiatowego Konkursu Poetyckiego im. Władysława Orkana

IV edycja Powiatowego Konkursu Poetyckiego im Władysława Orkana w Bieżuniu, organizowanego przez nauczyciela bibliotekarza naszego LO, panią Katarzynę Janulewską-Śliwczyńską, skierowana była do poetów amatorów z terenu powiatu żuromińskiego, do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest inspirowanie młodzieży do tworzenia własnych utworów, jak również propagowanie poezji wśród młodych czytelników. Jego kolejna edycja pokazuje, iż nie brakuje chętnych do właśnie takiej formy aktywności twórczej. 


Ogłoszenia wyników dokonała przewodnicząca komisji konkursowej - pani Małgorzata Kraśniewską, Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu. Pani Dyrektor skierowała do młodych twórców bardzo piękne słowa, doceniła drzemiący w nich potencjał, podkreśliła wysoką jakość nadesłanych utworów. Wręczenia nagród dokonali przedstawiciele władz samorządowych: pan Andrzej Szymański - Burmistrz Miasta i Gminy w Bieżuniu, pani Joanna Jucewicz-Morawska – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Edukacji Starostwa Powiatowego w Żurominie oraz członkowie jury: pani Barbara Rogowska i pani Sylwia Piekarska.

 

W konkursie wyłoniono 10 laureatów. W kategorii gimnazjum I miejsce zdobyła Kinga Kalisz, uczennica Gimnazjum nr 2 w Żurominie, II miejsce Daria Ejnik, uczennica  Gimnazjum w Kuczborku-Osadzie, III miejsce - Milena Kluczewska, uczennica Gimnazjum w Siemiątkowie, wyróżnienie otrzymała Monika Dobrosielska, uczennica Gimnazjum w Kuczborku- Osadzie.

 

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych I miejsce zajęła Estera Pstrągowska, uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej, II miejsce - Milena Goławska, uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie, III miejsce - Oliwia Karpińska, uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu.

 

Wyróżnienia otrzymali: Szymon Jędrzejewski - uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu, Aleksandra Sadkowska - uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w  Żurominie, Damian Konarzewski - uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej.

 

Gala IV edycji konkursu odbyła się 9 marca o godz. 11:15 w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu. Przybyli na nią laureaci konkursu wraz z opiekunami i rodzicami oraz zaproszeni goście. Młodzież liceum przygotowała montaż słowno-muzyczny związany z twórczością Władysława Orkana, poety, pisarza, patrona bieżuńskiej szkoły i konkursu poetyckiego organizowanego przez bibliotekę LO. Motywem przewodnim IV finału była szeroko rozumiana twórczość poetycka. Jak pisał sam Orkan: „Każda chwila dnia miała swoją właściwość, swój walor i barwę, inną niż następna”. Jest to stały cytat, który towarzyszy konkursowi od I edycji i odzwierciedla bogactwo tematyczne utworów młodych poetów, jego uczestników.

 

W tym roku mieliśmy zaszczyt gościć dwie autorki, będące jednocześnie absolwentkami bieżuńskiego liceum. Pani Hanna Szymborska to poetka, która o swojej twórczości mówi, iż „wiersze pisze samo życie”. Pochodzi z naszych stron, podkreśla, że emocjonalnie związana jest z Bieżuniem i okolicami. Drugim, równie ważnym gościem, była pani Agata Przybyłek – pisarka młodego pokolenia, która gościła u nas po raz drugi. Jest ona studentką psychologii, która jednocześnie tworzy chętnie publikowane powieści. W ramach podziękowania za promowanie dobrego imienia naszej szkoły, wparcie działań kulturalnych (związanych m.in. z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa) obie panie uhonorowane zostały pamiątkowymi medalami z okazji 70-lecia szkoły, przyznanymi przez dyrektora szkoły i radę pedagogiczną.

 

W dalszej części programu nastąpiła recytacja nagrodzonej poezji przez uczennice naszej szkoły, którym akompaniował pan Tadeusz Dyda, fortepianomistrz. Głos zabrali również zaproszeni goście. Pan Andrzej Szymański i pani Joanna Jucewicz-Morawska docenili młodych twórców i ich chęci realizowania pasji. Pani  Hanna Szymborska i pani Agata Przybyłek zaprezentowały fragmenty swojej twórczości, przekazały kilka cennych wskazówek laureatom, rozdały swoje autografy. Nie zabrakło również innych wrażeń artystycznych. Uczennice naszej szkoły: Oliwia Karpińska, Magdalena Czymerska i Julia Zajdzińska zaśpiewały w trakcie trwania gali. Na zakończenie nastąpiło podsumowanie IV finału, podziękowania dla tych, którzy zaangażowali się w organizację konkursu i tych, którzy przybyli na uroczystość wręczenia nagród. Już teraz skierowano do wszystkich zaproszenie do uczestnictwa za rok w V jubileuszowej edycji Konkursu Poetyckiego im. W. Orkana.

Opracowanie: szkolnastrona.pl