Zajęcia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jesteś tu: » Strona główna » Zajęcia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zajęcia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

27 kwietnia 2015 roku uczniowie naszej szkoły, w ramach współpracy  z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska UMK, uczestniczyli w zajęciach na uczelni. Odbywały się one w ramach projektu "Nauka przez dotyk", którego celem jest popularyzacja nauki z wybranych dziedzin biologii: fizjologii roślin, biologii molekularnej, biotechnologii.


 

Nasi uczniowie zostali podzieleni na dwa zespoły, które równolegle pracowały podczas dwóch półtoragodzinnych lekcji, a następnie wymieniły się, aby każdy z uczniów mógł wziąć udział w zajęciach o danej tematyce.


Tematyka zajęć:

1. Z genetyką za pan brat- izolacja DNA z roślin, wykonanie PCR, elektroforeza.

2. Detektywi lokalizacji ekspresji genów - geny reporterowe GUS i GFP u roślin.


Uczniowie mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z naukowcami, poznania ich pracy oraz samodzielnego wykonania wielu doświadczeń. Dzięki tym zajęciom kształtowali postawę badawczą: umiejętność formułowania hipotezy badawczej, obserwacji uzyskanych wyników i precyzowania wniosków.


Na wycieczkę pojechało 23 uczniów z klasy I i II. Opiekunami była Kasia Janulewska - Śliwczyńska i Małgorzata Stefańska- Jabłońska. Zajęcia odbywały się na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu.

Opracowanie: szkolnastrona.pl