Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu

Regulamin Multimedialnego Centrum Informacji

Regulamin Multimedialnego Centrum Informacji

 

Korzystanie ze stanowisk komputerowych

 

1. Z komputera mogą korzystać nieodpłatnie wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej, jeżeli nie odbywają się w niej zajęcia dydaktyczne.

2. Komputer służy do wyszukiwania informacji w sieci Internet, potrzebnych w przygotowaniu się do lekcji oraz korzystania z potrzebnych programów.

3. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody przez bibliotekarza. Uczeń może korzystać z komputera poza swoimi godzinami lekcyjnymi.

4. Uczeń może przebywać w MCI w czasie swoich zajęć, jeśli ma na to zgodę nauczyciela przedmiotu, z którym w danym czasie ma zajęcia. Uczeń przyłapany na wagarach w bibliotece szkolnej otrzyma czasowy zakaz korzystania z komputera.

5. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu osób korzystających z komputera.

6. Jednorazowo można korzystać z komputera do 1 godziny lekcyjnej. Czas ten może ulec wydłużeniu jeśli nie będzie wielu chętnych.

7. Uczeń może skorzystać na miejscu z programów multimedialnych posiadanych przez bibliotekę.

8. Nie wolno! Zamieniać ustawień komputera, wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych.

9. Nie wolno! Wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody nauczyciela (np. rozłączać kabli zasilających).

10. Zabrania się wkładania własnych dyskietek, płyt i innych dysków zewnętrznych bez zgody nauczyciela.

11. Wydruk dokumentów jest bezpłatny. Jeśli chcesz wydrukować dokument - zwróć się do bibliotekarza.

12. Za niestosowanie się do w/w regulaminu nakładane będą kary: naprawianie wyrządzonych szkód oraz zakaz korzystania z komputera przez wyznaczony czas.

13. W pracowni należy zachować ciszę i porządek, nie wolno wnosić napojów i jedzenia.