Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu

Regulamin biblioteki szkolnej

Regulamin biblioteki szkolnej

I. Prawa i warunki

1. Ze zbiorów biblioteki szkolnej korzystają uczniowie, nauczyciele i pracownicy administracji naszego liceum.

2. Każdy uczeń zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem biblioteki i znać godziny otwarcia.

3. Wypożyczenie książek jest bezpłatne.

4. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych książek.

 

II. Wypożyczanie książek

1. Czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoje nazwisko.

2. Rejestracja wypożyczeń jest komputerowa w programie Mol Optivum, po upływie terminu zwrotu program automatycznie umieszcza czytelnika na liście osób zadłużonych.

3. Nie można książek wypożyczonych przekazywać innym osobom.

4. Książki można wypożyczać na okres 3 tygodni.

5. Jednorazowo można wypożyczyć 2 lektury z jęz. polskiego.

6. Jeśli czytelnik nie przeczytał wypożyczonej książki, może przed upływem terminu zwrotu prosić o jej prolongatę.

7. Uczeń, który rezygnuje z dalszej nauki w LO, bądź kończy w nim naukę, zobowiązany jest rozliczyć się z biblioteką szkolną.

 

III. Poszanowanie książek

1. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę.

2. Pamiętajmy, że książki należy szanować!!!