Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu

NaCoBeZu do podręcznika "DIALOG3"

ROZDZIAŁ  1

 1. Przeczytasz/wysłuchasz ze zrozumieniem tekst.
 2. Nazwiesz różne religie.
 3. Nazwiesz zwyczaje i obrzędy ludowe w Rosji i na świecie.
 4. Zastosujesz leksykę związaną z konfliktami na świecie i przestępczością.
 5. Zastosujesz w zdaniach przysłówki z przedrostkiem „по-”.
 6. Nazwiesz najważniejsze problemy socjalne.
 7. Przetłumaczysz zdania na język rosyjski, stosując leksykę poznaną w rozdziale 1 i 2.

ROZDZIAŁ 2

 

 1. Przeczytasz/wysłuchasz ze zrozumieniem tekst.
 2. Nazwiesz czynności dokonywane na lotnisku przed odlotem.
 3. Zastosujesz w zdaniach konstrukcje „за… до” „через…после”.
 4. Nazwiesz usługi świadczone przez hotel.
 5. Odmienisz i zastosujesz w zdaniach czasowniki „зарегистрировать, забронировать, заказать, взять напрокат, снять”.
 6. Podasz najciekawsze zabytki i trasy wycieczkowe Petersburga.
 7. Odmienisz i zastosujesz w zdaniach nazwiska rosyjskie.
 8. Wyrazisz opinię na temat filmu.
 9. Przetłumaczysz zdania na język rosyjski, stosując leksykę poznaną w rozdziale 2.

ROZDZIAŁ 3

 

 1. Przeczytasz/wysłuchasz ze zrozumieniem tekst.
 2. Polecisz ciekawe turystycznie miejsca w Polsce.
 3. Podasz 5 najważniejszych, twoim zdaniem, atrakcji turystycznych w Polsce i 5 najważniejszych informacji historycznych.
 4. Nazwiesz typowe pamiątki z Polski.
 5. Nazwiesz tradycyjne polskie dania i opowiesz o swoich gustach kulinarnych.
 6. Podasz 5 znanych Polaków i powiesz z czego są słynni.
 7. Wymienisz typowe cechy Rosjan i Polaków.
 8. Odmienisz i zastosujesz w zdaniach przymiotniki z rzeczownikami.
 9. Przetłumaczysz zdania na język rosyjski, stosując leksykę poznaną w rozdziale 3.

ROZDZIAŁ 4

 

 1. Przeczytasz/wysłuchasz ze zrozumieniem tekst.
 2. Nazwiesz podstawowe części samochodu i znaki drogowe.
 3. Zrelacjonujesz wydarzenia na podstawie historyjki obrazkowej.
 4. Nazwiesz nowinki techniczne.
 5. Zastosujesz w zdaniach krótkie formy przymiotnika w funkcji orzecznika.
 6. Nazwiesz wybrane wynalazki i odkrycia naukowe.
 7. Odmienisz i zastosujesz w zdaniach czasowniki „открыть, изобрести”.
 8. Podasz rolę portali społecznościowych we współczesnym świecie.
 9. Przetłumaczysz zdania na język rosyjski, stosując leksykę poznaną w rozdziale 4.

ROZDZIAŁ 5

 

 1. Przeczytasz/wysłuchasz ze zrozumieniem tekst.
 2. Wymienisz zachowania proekologiczne oraz zachowania szkodzące środowisku naturalnemu.
 3. Nazwiesz rośliny i zwierzęta domowe.
 4. Podasz atrakcyjne przyrodniczo zakątki Rosji.
 5. Odmienisz i zastosujesz w zdaniach czasowniki „завести, заводить”.
 6. Nazwiesz dzikie zwierzęta i dopasujesz je do kategorii/gatunku.
 7. Odmienisz i zastosujesz w zdaniach czasowniki typu: „мочь, помочь, беречь, печь, беречься”.
 8. Przetłumaczysz zdania na język rosyjski, stosując leksykę poznaną w rozdziale 5.

ROZDZIAŁ 6

 

 1. Przeczytasz/wysłuchasz ze zrozumieniem tekst.
 2. Zasięgniesz i udzielisz informacji o planach na przyszłość.
 3. Podasz plusy i minusy studiowania za granicą.
 4. Nazwiesz miejsca pracy i zawody z nimi związane.
 5. Odmienisz i zastosujesz w zdaniach konstrukcje „стать, работать (кем?)…”.
 6. Zastosujesz słownictwo związane z poszukiwaniem pracy.
 7. Nazwiesz rodzaje niepełnosprawności.
 8. Podasz trudności związane z codziennym funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych.
 9. Napiszesz CV.
 10. Zastosujesz w zdaniach przyimki „по, от, из-за”.
 11. Przetłumaczysz zdania na język rosyjski, stosując leksykę poznaną w rozdziale 6.