Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu

NaCoBeZu do podręcznika "DIALOG2"

ROZDZIAŁ 1

 1. Przeczytasz/wysłuchasz ze zrozumieniem tekst.
 2. Określisz położenie miast i państw na mapie, zastosujesz nazwy kierunków świata.
 3. Zastosujesz w zdaniach leksykę związaną z aktywnościami w czasie wakacji.
 4. Utworzysz i zastosujesz w zdaniach czas przeszły czasowników.
 5. Zastosujesz w zdaniach przyimki „в, на, из, с” i pytania „где, куда, откуда”.
 6. Zastosujesz słownictwo związane ze zjawiskami atmosferycznymi i pogodą.
 7. Odmienisz i zastosujesz w zdaniach rzeczowniki typu „дождь, гость”.
 8. Podasz 5 symboli Rosji.
 9. Zastosujesz wyrazy „можно, нельзя” oraz przyimek „через”.
 10. Odmienisz i zastosujesz w zdaniach czasownik „хотеть”.
 11. Odmienisz i zastosujesz w zdaniach rzeczowniki rodzaju męskiego zakończone na „ж, ш, щ, ц, ч”.
 12. Przetłumaczysz zdania na język rosyjski, stosując leksykę poznaną w rozdziale 1.

ROZDZIAŁ 2

 

 1. Przeczytasz/wysłuchasz ze zrozumieniem tekst.
 2. Zastosujesz w zdaniach słownictwo związane z podróżą koleją.
 3. Określisz czas nieoficjalnie i oficjalnie.
 4. Odmienisz i zastosujesz w zdaniach czasownik „ждать”.
 5. Zastosujesz słownictwo związane z pytaniem o drogę.
 6. Zastosujesz w zdaniach przyimki „здесь, туда, отсюда, оттуда”.
 7. Podasz 5 informacji historycznych lub turystycznych o Moskwie.
 8. Odmienisz i zastosujesz w zdaniach rzeczowniki typu „площадь”.
 9. Utworzysz i zastosujesz w zdaniach czas przyszły złożony.
 10. Podasz daty ważnych wydarzeń historycznych.
 11. Przetłumaczysz zdania na język rosyjski, stosując leksykę poznaną w rozdziale 2.

ROZDZIAŁ 3

 

 1. Przeczytasz/wysłuchasz ze zrozumieniem tekst.
 2. Opiszesz wygląd zewnętrzny i charakter kolegi lub koleżanki.
 3. Zastosujesz wyrażenie „друг друга” i zaimek „себя”.
 4. Zastosujesz leksykę związaną z opisem domu, mieszkania, pokoju.
 5. Odmienisz i zastosujesz w zdaniach przymiotniki miękkotematowe.
 6. Utworzysz i zastosujesz w zdaniach krótką formę przymiotniki.
 7. Odmienisz i zastosujesz w zdaniach przymiotniki zakończone na „ш, щ, ж, ч, к, г, х”.
 8. Przetłumaczysz zdania na język rosyjski, stosując leksykę poznaną w rozdziale 3.

ROZDZIAŁ 4

 

 1. Przeczytasz/wysłuchasz ze zrozumieniem tekst.
 2. Zastosujesz nazwy sklepów, działów sklepowych, artykułów spożywczych i sprzętu AGD.
 3. Odmienisz i zastosujesz w zdaniach czasowniki „купить, покупать”.
 4. Zastosujesz jednostki miar i wag i nazwy opakowań.
 5. Utworzysz i zastosujesz w zdaniach formy trybu rozkazującego czasowników.
 6. Odmienisz i zastosujesz zaimki nieokreślone.
 7. Przetłumaczysz zdania na język rosyjski, stosując leksykę poznaną w rozdziale 4.

ROZDZIAŁ 5

 1. Przeczytasz/wysłuchasz ze zrozumieniem tekst.
 2. Zastosujesz słownictwo służące do przeprowadzenia rozmowy w restauracji.
 3. Zastosujesz konstrukcje „работать кем?”.
 4. Odmienisz i zastosujesz w zdaniach czasowniki „есть, пить, дать, печь”.
 5. Utworzysz i zastosujesz w zdaniach formy stopnia wyższego i najwyższego przymiotników (forma prosta i złożona).
 6. Nazwiesz podstawowe naczynia i urządzenia kuchenne.
 7. Zastosujesz formy trybu rozkazującego z wyrazami „давай,  давайте”.
 8. Odmienisz i zastosujesz w zdaniach rzeczowniki typu „мать, дочь”.
 9. Udzielisz rad dotyczącego zdrowego żywienia.
 10. Przetłumaczysz zdania na język rosyjski, stosując leksykę poznaną w rozdziale 5.

ROZDZIAŁ 6

 

 1. Przeczytasz/wysłuchasz ze zrozumieniem tekst.
 2. Nazwiesz wybrane dyscypliny sportowe.
 3. Wyrazisz opinię na temat sportu zawodowego, wyczynowego i sportów ekstremalnych.
 4. Odmienisz i zastosujesz w zdaniach czasowniki „бегать, бежать”.
 5. Odmienisz i zastosujesz w zdaniach rzeczowniki typu „ судья, семья”.
 6. Utworzysz i zastosujesz w zdaniach formy trybu rozkazującego z wyrazem „пусть”.
 7. Podasz wady i zalety uprawiania sportu.
 8. Przetłumaczysz zdania na język rosyjski, stosując leksykę poznaną w rozdziale 6.