Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu

NaCoBeZu do podręcznika "DIALOG1"

ROZDZIAŁ  1 i 2

 1. Przeczytasz/wysłuchasz ze zrozumieniem tekst.
 2. Podasz kolejność występowania liter w alfabecie rosyjskim.
 3. Zapytasz o osobę lub o rzecz.
 4. Odpowiesz twierdząco i przecząco na pytania.
 5. Zapytasz o imię i przedstawisz się.
 6. Zastosujesz formalne i nieformalne formy powitań i pożegnań.
 7. Odmienisz i zastosujesz w zdaniach czasownik „жить”.
 8. Utworzysz nazwy narodowości od nazw państw.
 9. Określisz gdzie kto mieszka.
 10. Zastosujesz liczebniki główne od 1 do 30.
 11. Zapytasz o wiek, poinformujesz ile kto ma lat.
 12. Przetłumaczysz zdania na język rosyjski, stosując leksykę poznaną w rozdziale 1 i 2.

ROZDZIAŁ  3

 1. Przeczytasz/wysłuchasz ze zrozumieniem tekst.
 2. Odmienisz i zastosujesz w zdaniach czasowniki „учить, учиться, любить, ехать, идти”.
 3. Poinformujesz w jakiej szkole się uczysz i jakie masz przedmioty i oceny.
 4. Poinformujesz jakie przedmioty lubisz a jakie nie.
 5. Zastosujesz w zdaniach przyimki „у, около”.
 6. Poinformujesz jak docierasz do szkoły.
 7. Poinformujesz jakie przybory szkolne potrzebujesz na dany przedmiot.
 8. Zastosujesz w zdaniach konstrukcje „у меня, у тебя…”.
 9. Zastosujesz w zdaniach dni tygodnia, podasz swój plan lekcji.
 10. Odmienisz i zastosujesz w zdaniach czasowniki „интересоваться, увлекаться”.
 11. Poinformujesz jakie masz hobby i zapytasz o hobby innych.
 12. Odmienisz i zastosujesz w zdaniach rzeczowniki zakończone na „-а,-я”.
 13. Przetłumaczysz zdania na język rosyjski, stosując leksykę poznaną w rozdziale 3.

ROZDZIAŁ 4

 1. Przeczytasz/wysłuchasz ze zrozumieniem tekst.
 2. Zastosujesz zwroty służące do zawierania znajomości.
 3. Utworzysz i zastosujesz w zdaniach czas przeszły czasowników.
 4. Napiszesz e-mail.
 5. Zastosujesz zwroty i wyrażenia stosowane w listach prywatnych.
 6. Zastosujesz w zdaniach słownictwo związane z usługami pocztowymi.
 7. Złożysz życzenia z okazji danego święta.
 8. Zastosujesz w zdaniach nazwy świąt.
 9. Odmienisz i zastosujesz w zdaniach czasowniki „желать, поздравлять”.
 10. Przetłumaczysz zdania na język rosyjski, stosując leksykę poznaną w rozdziale 4.

ROZDZIAŁ 5

 1. Przeczytasz/wysłuchasz ze zrozumieniem tekst.
 2. Zastosujesz w zdaniach słownictwo związane z rodziną i dniami wolnymi.
 3. Zastosujesz liczebniki od 1 do 100.
 4. Porównasz wiek osób, określisz kto jest starszy a kto młodszy.
 5. Zastosujesz słownictwo związane z przebiegiem dnia.
 6. Odmienisz i zastosujesz w zdaniach czasowniki „мыть, мыться, чистить”.
 7. Zastosujesz nazwy pór dnia.
 8. Odmienisz i zastosujesz w zdaniach rzeczowniki rodzaju męskiego zakończone na „-o, -e”.
 9. Przetłumaczysz zdania na język rosyjski, stosując leksykę poznaną w rozdziale 5.

ROZDZIAŁ 6

 1. Przeczytasz/wysłuchasz ze zrozumieniem tekst.
 2. Zastosujesz leksykę związaną z częściami ciała, samopoczuciem i chorobami.
 3. Odmienisz i zastosujesz w zdaniach czasowniki „чувствовать себя, жаловаться на”.
 4. Określisz co kogo boli.
 5. Zastosujesz zwroty stosowane w rozmowach telefonicznych.
 6. Wyrazisz konieczność lub potrzebę wykonania jakiejś czynności – zastosujesz konstrukcje „надо, нужно”.
 7. Przetłumaczysz zdania na język rosyjski, stosując leksykę poznaną w rozdziale 6.