Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu

09-320 Bieżuń

ul. Warszawska 4

Tel: 23 6578063

Wydawanie duplikatów

W przypadku utraty (zagubienia, zniszczenia):

  • Świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę do 2005 r.
  • Świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa promocyjnego


Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu może wydać duplikat powyższych dokumentów.


Należy złożyć wypełniony wniosek o wydanie duplikatu oraz dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty w wysokości 26,00 zł na rachunek bankowy:


Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu

ul. Warszawska 4    09-320 Bieżuń

Nr 96 8213 0008 2004 0301 0318 0005

Pliki do pobrania