Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu

Wydawanie duplikatów

W przypadku utraty (zagubienia, zniszczenia):

  • Świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę do 2005 r.
  • Świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa promocyjnego

 

Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu może wydać duplikat powyższych dokumentów.

 

Należy złożyć wypełniony wniosek o wydanie duplikatu oraz dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty w wysokości 26,00 zł na rachunek bankowy:

 

Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu

ul. Warszawska 4    09-320 Bieżuń

94 1020 1592 0000 2302 0266 9810