Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu

09-320 Bieżuń

ul. Warszawska 4

Tel: 23 6578063

Rekrutacja do klasy pierwszej

W roku szkolnym

2017 / 2018

   proponujemy naukę w klasach:


 

IA - KLASA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA


Oferuje wszechstronne przygotowanie do studiów wyższych.


IB - KLASA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA - WOJSKOWA


Oferuje wszechstronne przygotowanie do studiów wyższych oraz przygotowanie do nauki w szkołach mundurowych (wojsko, straż graniczna, obrona terytorialna, ochrona ludzi i mienia).

Realizuje obowiązkowy przedmiot dodatkowy: edukacja obronna (1 dzień mundurowy w tygodniu oraz 2 jednotygodniowe obozy szkoleniowe w CSMW w Ustce i CSSG w Kętrzynie). 


IC - KLASA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA - MULTIMEDIALNA


Oferuje wszechstronne przygotowaniedo studiów wyższych. Realizuje w ramach rozszerzonego programu informatyki: grafikę komputerową, tworzenie reklam, przetwarzania plików fotograficznych, filmowych i audio.

Dodatkowe zajęcia plastyczne: warsztat tradycyjnych technik rysunku, malarstwa i kompozycji.

Filarem nauki języków obcych w tej klasie jest korzystanie z multimedialnego laboratorium fonetycznego MENTOR PC PRO.

 

 

PRZEDMIOTY NA POZIOMIE ROZSZERZONYM DO WYBORU W 2017/2018

 

Proponujemy następujace przedmioty na poziomie rozszerzonym do wyboru:

 

 - od klasy I - język polski, język angielski, matematyka;

 - od klasy II - biologia, wiedza o społeczeństwie, historia, geografia.

 


WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY 2017
TERMINARZ

 

REKRUTACJA ZASADNICZA

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły

od  08 maja od godz.10:00

do 19 maja do godz. 15:00

Możliwość zmiany wyboru szkoły

od 16 czerwca od godz. 10:00

do 19 czerwca do godz. 16:00

Składanie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

od 23 czerwca od godz. 12:00

do 28 czerwca do godz 16:00

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

5 lipca do godz. 16:00

Potwierdzenie woli przyjęcia przez przedłożenie oryginałów wymaganych dokumentów

od 06 lipca od godz. 10:00

do 14 lipca do godz. 12:00

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

14 lipca do godz. 16:00

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz ze świadectwem ukończenia gimnazjum i zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 10 sierpnia od godz. 10:00

do 14 sierpnia do godz 16:00

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

28 sierpnia do godz.12:00

Potwierdzenie woli przyjęcia przez przedłożenie orginałów dokumentów

od 29 sierpnia od godz.8:00

do 30 sierpnia do godz.16:00

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do 31 sierpnia do godz.16:00


 


Dla ułatwienia nauki posiadamy bardzo dobrą bazę dydaktyczną:


 • salę językową z tablicą multimedialną,
 • pracownię komputerową ze stałym dostępem do internetu,
 • bibliotekę szkolną wraz z Centrum Mulltimedialnym,
 • pracownie przedmiotowe: język polski, biologia, chemia, geografia, matematyka, historia, wos, edukacja dla bezpieczeństwa,
 • salę gimnastyczną,
 • boisko wielofunkcyjne,
 • szkoła korzysta z hali sportowej i strzelnicy wojskowej,
 • internat z możliwością wyżywienia.Współpracujemy z:

 

 • Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce; 
 • Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie;
 • Akademią Obrony Narodowej w Warszawie;
 • Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.

 

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA SEKRETARIAT SZKOŁY.
DOŁĄCZ DO NAS!