Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu

Rekrutacja do klasy pierwszej

  

W roku szkolnym

2018/2019

proponujemy naukę w klasach:

 

 

 IA - KLASA AKADEMICKA

 

Oferująca wszechstronne przygotowanie do studiów wyższych.

 

 

IB - KLASA WOJSKOWA

 

Oferująca wszechstronne przygotowanie do studiów wyższych oraz ukierunkowanie do służby i nauki w wojsku, straży granicznej, wojskach obrony terytorialnej, ochronie osób i mienia oraz innych.
Dodatkowo poza przedmiotami ogólnokształcącymi realizuje przedmiot „edukacja wojskowa” w wymiarze 4 godzin tygodniowo oraz 2 obozy szkoleniowe w jednostkach współpracujących tj. CSMW w USTCE i CSSG w Kętrzynie. Od 2017 roku klasy wojskowe naszej szkoły rozpoczęły współpracę z 5 MBOT w Ciechanowie gdzie planowane jest szkolenie w zakresie zadań i funkcjonowania brygad obrony terytorialnej. Szkoła zapewnia wypożyczenie mundurów, pasów, plecaków i innych  akcesoriów wojskowych oraz pokrywa koszty organizacyjne  obozów szkoleniowych.

 

 

IC - KLASA WF - WYCHOWANIE FIZYCZNE I TURYSTYKA

 

Oferująca wszechstronne przygotowanie do studiów wyższych oraz ukierunkowanie na kontynuowanie rozwoju osobistego w kulturze fizycznej, sporcie i turystyce. 

Dodatkowo zwiększono w tej klasie zajęcia WF o 2 dodatkowe godziny z przedmiotu „zespołowe gry sportowe – technika i taktyka”. Razem  tygodniowy tych wymiar zajęć to 3 + 2. Ponadto w klasie tej będzie realizowane rozszerzenie z geografii w wymiarze 4 godzin tygodniowo w klasie drugiej i trzeciej. Co roku dla uczniów klasy IC planowane jest zorganizowanie kilkudniowego wyjazdu krajoznawczo – turystycznego oraz wyjazdu na mecze ligowe z piłki siatkowej, nożnej i koszykowej oraz zapoznanie z warunkami nauki i możliwościami własnego rozwoju na wyższych uczelniach wychowania fizycznego. Filarem nauki języków obcych w tej klasie jest korzystanie z multimedialnego laboratorium fonetycznego MENTOR PC PRO.

 

 

PRZEDMIOTY NA POZIOMIE ROZSZERZONYM 

 

Proponujemy następujace przedmioty na poziomie rozszerzonym do wyboru:

 

Język angielski

Język polski

Matematyka

Wiedza o społeczeństwie

Biologia

Geografia

 

Przedmioty uzupełniające i dodatkowe:

 

Edukacja wojskowa

Zespołowe gry sportowe – technika i taktyka

Historia i społeczeństwo

Przyroda w tym wątki tematyczne: biologia, chemia, geografia, fizyka

  

WNIOSEK OPRZYJĘCIE DO SZKOŁY

 

 

TERMINARZ REKRUTACJI  

REKRUTACJA ZASADNICZA

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły

od  10 maja od godz.10:00

do 18 maja do godz. 15:00

Możliwość zmiany wyboru szkoły

od 15 czerwca od godz. 10:00

do 19 czerwca do godz. 16:00

Składanie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

od 22 czerwca od godz. 12:00

do 27 czerwca do godz 16:00

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

06 lipca godz. 12:00

Składanie oryginałów świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 06 lipca od godz. 12:00

do 12 lipca do godz. 10:00

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

12 lipca godz. 16:00

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz ze świadectwem ukończenia gimnazjum i zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 13 lipca od godz. 10:00

do 16 lipca do godz 16:00

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

29 sierpnia godz.12:00

Składanie oryginałów świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 29 sierpnia od godz.12:00

do 30 sierpnia do godz.16:00

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

31 sierpnia godz.16:00

  

Dla ułatwienia nauki posiadamy bardzo dobrą bazę dydaktyczną:

 • salę językową z tablicą multimedialną,
 • pracownię komputerową ze stałym dostępem do internetu,
 • bibliotekę szkolną wraz z Centrum Mulltimedialnym,
 • pracownie przedmiotowe: język polski, biologia, chemia, geografia, matematyka, historia, wos, edukacja dla bezpieczeństwa,
 • salę gimnastyczną,
 • boisko wielofunkcyjne,
 • szkoła korzysta z hali sportowej i strzelnicy wojskowej,
 • internat z możliwością wyżywienia.

 

 

Współpracujemy z:

 • Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce; 
 • Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie;
 • Akademią Obrony Narodowej w Warszawie;
 • Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.

 

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA SEKRETARIAT SZKOŁY.

 

 


DOŁĄCZ DO NAS!