Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu

Struktura biblioteki szkolnej

STRUKTURA BIBLIOTEKI:

 

ZBIORY

Biblioteka gromadzi książki, czasopisma oraz dokumenty multimedialne, tematycznie powiązane

z nauczanymi przedmiotami i prowadzonymi zajęciami w liceum.

BOGATY KSIĘGOZBIÓR LICZĄCY ok. 7500 tys. zbiorów

  • literatura polska (w tym współczesnej),literatura angielska, literatura niemiecka, literatura francuska, literatura rosyjska ,literatura słowacka, czeska, węgierska, serbsko-chorwacka, hiszpańska, włoska, powieści dla młodzieży, literatura biograficzna, literatura fantasy,
  • księgozbiór podręczny: encyklopedie, słowniki i leksykony ogólne, rzeczowe i językowe,
  • literatura popularno-naukowa z zakresu wielu dziedzin wiedzy, w tym historii literatury polskiej: opracowania poszczególnych epok literackich,
  • lektury dla poszczególnych klas liceum.

POZOSTAŁE ZBIORY:

  • literatura pedagogiczna dla nauczycieli,
  • zbiór przepisów prawa oświatowego,
  • zbiór informatorów edukacyjnych, maturalnych
  • segregatory tematyczne: "Awans nauczyciel ,"Informatory maturalne", "Przepisy prawa oświatowego", "Scenariusze imprez i uroczystości szkolnych", "Zestawienia bibliograficzne", "Prawa człowieka", "Bezpieczeństwo w sieci".

ZBIORY MULTIMEDIALNE ORAZ AUDIOWIZUALNE:

Ponad 50 płyt CD i DVD z komputerowymi programami edukacyjnymi, encyklopediami, słownikami oraz atlasami. Ponad 50 kaset video i kaset magnetofonowych dotyczących różnych dziedzin wiedzy oraz służących jako pomoce dydaktyczne na zajęciach.

Ponad to:
Kolekcja "Lektury szkolne" - 25 książek z omówieniami najbardziej popularnych lektur szkolnych, każda z filmem na DVD.

CZASOPISMA PRENUMEROWANE W BIBLIOTECE (wg. potrzeb):

National Geographic, , Biblioteka w Szkole, Cogito, , Wiedza i życie, Komputer.

 

W bibliotece można skorzystać z księgozbioru podręcznego (encyklopedie, słowniki, leksykony), książek naukowych i popularnonaukowych, dzienników urzędowych, informatorów i czasopism. Gromadzone są tutaj również książki dotyczące regionu i wycinki z prasy w kartotekach zagadnieniowych na różne tematy, z których korzysta w szczególności młodzież ucząca się i studenci. Udzielane są także informacje bibliograficzne na żądany temat w oparciu o źródła własne. Biblioteka prowadzi również wypożyczenia międzybiblioteczne. Specjalnie przygotowane stanowiska komputerowe umożliwiają skorzystanie z Internetu.

 

Multimedialne Centrum Informacji

jest czynne w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej, wszystkich chętnych którzy chcą skorzystać z komputera z dostępem do Internetu zapraszamy!