Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu

VII Powiatowy Konkurs Poetycki im. Władysława Orkana

5 marca odbyła się gala finałowa VII Powiatowego Konkursu Poetyckiego im. W. Orkana, którą zorganizowała biblioteka szkolna Liceum Ogólnokształcącego im. W. Orkana w Bieżuniu.

Konkurs był przeznaczony  dla poetów - amatorów w 3 kategoriach wiekowych z terenu powiatu żuromińskiego. Celem konkursu było: rozbudzanie zainteresowań poezją, popularyzacja właśnie tej formy zainteresowań, promocja młodych talentów, promocja szkoły Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu, promocja Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie, biblioteki szkolnej jak również integracja kilku środowisk szkolnych i nie tylko z terenu powiatu żuromińskiego.

Patronat nad konkursem i nagrody ufundował Starosta Powiatu Żuromińskiego pan Jerzy Rzymowski,  Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń pan Andrzej Szymański oraz Rada Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu a słodki poczęstunek Cukiernia Rosario Kazimierz Zieliński w Żurominie. W roku szkolnym 2019/2020 konkurs poetycki odbył się we współpracy Biblioteką Pedagogiczną w Ciechanowie. Przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz poszerzony o nową kategorię dla uczniów/osób z niepełnosprawnością z terenu powiatu żuromińskiego. Do konkursu zgłoszono 64 wiersze o tematyce dowolnej. 2 zgłoszenia nie spełniły wymogów formalnych. Konkurs został rozstrzygnięty 28 lutego 2020 roku. Starosta Żuromiński Pan Jerzy Rzymowski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń  Pan Andrzej Szymański złożyli gratulacje tegorocznym laureatom, życząc dalszych sukcesów. W czasie finału głos zabrała również Pani Hanna Szymborska,  poetka, absolwentka  bieżuńskiego liceum. Galę konkursową poprowadziła młodzież Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana. Organizatorami konkursu były nauczycielki: Ewa Zalewska oraz Sylwia Piekarska.

 

Gratulujemy wszystkim laureatom i nagrodzonym. Dziękujemy za zaangażowanie i pracę jaka została wykonana. Składamy serdeczne podziękowania przybyłym gościom, opiekunom, rodzicom, nauczycielom, uczniom oraz sponsorom konkursu. 

Życzymy dalszych sukcesów artystycznych.

 

Komisja konkursowa:

Przewodnicząca – Pani Ewa Olczak – historyk, nauczyciel Bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie Filia w Żurominie,

Członkini – Pani Wioletta Gałązka – polonistka, nauczyciel Bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie Wydział Udostępniania Zbiorów,

Sekretarz – Pani Mirosława Ostrowska -  polonistka, nauczyciel Bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów.

W kategorii szkół podstawowych

1 miejsce – Monika Szychułda - Zespół Szkół w Lubowidzu

2 miejsce – Gabriela Dobies - Zespół Szkół w Lutocinie

3 miejsce – Julia Falkowska - Zespół Szkół w Lubowidzu

Wyróżnienia:

Wiktoria Brzozowska – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zieluniu

Wiktoria Michalska – Zespół Szkół w Lutocinie

Martyna Kamińska – Szkoła Podstawowa w Poniatowie

Alicja Marecka – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zieluniu

 

W kategorii szkół ponadpodstawowych:

 

1 miejsce – Milena Kluczewska - Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana  w Bieżuniu

2 miejsce – Jakub Piechota  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie

3 miejsce – Weronika Pawlak – Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana  w Bieżuniu

 

Wyróżnienie:

Radosław Suwiński – Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie

Kinga Rzymowska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie

 

 

Kategoria  III – Uczniowie/osoby z niepełnosprawnością

Joanna Brodzińska –Środowiskowy Dom Samopomocy w Żurominie