Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu

Targi PRO DEFENSE

1 czerwca 2017 r. uczniowie klas mundurowych wzięli udział w Targach Proobronnych w Ostródzie. Tojedyne wydarzenie o takim charakterze w Polsce i Europie.
Pro Defense jest wydarzeniem skierowanym do wszystkich obywateli, a zwłaszcza tych, dla których „patriotyzm” nie jest tylko pustym słowem i którym na sercu leży dobro Ojczyzny, a szczególnie jej bezpieczeństwo.Pro Defense pokazało, jak liczne są tego typu formacje oraz jak ogromną rzeszę ludzi skupiają. Ideą Targów oraz towarzyszącego im Międzynarodowego Kongresu Organizacji Proobronnych, wywodzących się z Państw członkowskich NATO, połączonego z Konferencją Naukową jest m.in. wymiana informacji i doświadczeń oraz wypracowanie skutecznego modelu funkcjonowania systemu proobronnego w obecnej sytuacji geopolitycznej.