Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu

Zakończenie roku dla klas trzecich

W dniu 28 kwietnia 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Bieżuniu odbyła się uroczystość zakończenia nauki klas trzecich. To już kolejny rocznik, który opuszcza mury bieżuńskiego liceum. Akademia rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego. Dyrektor szkoły Krzysztof Grzegorz Jabłoński podziękował absolwentom za godne reprezentowanie szkoły przez trzy lata nauki oraz wręczył wraz z wychowawcami p. Leną Gulczyńską i p. Tomaszem Marcem świadectwa ukończenia szkoły. Ksiądz proboszcz Tomasz Ozimkowski życzył powodzenia na maturze oraz obiecał wsparcie duchowe. Absolwenci otrzymali z rąk dyrektora nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz za pracę w Samorządzie Uczniowskim a także uhonorował dyplomami tych spośród absolwentów, którzy w czasie trwania nauki angażowali się w życie szkoły, reprezentowali ją na zewnątrz. Uczniowie klas maturalnych podziękowali wychowawcom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły za trzyletnią współpracę.


Pożegnanie absolwentów przygotowali młodsi koledzy, którzy poprowadzili w dalszej części „Galę Orkanków 2017”, wyróżniając tych, których szczególnie zapamiętali ze szkolnych korytarzy. Uroczystość zakończyło spotkanie w wychowawcami oraz pamiątkowe zdjęcie. 

.