Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu

Powiatowy Konkurs Języków Obcych

4 kwietnia 2017 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Bieżuniu po raz drugi odbył się Powiatowy Konkurs Językowy dla szkół gimnazjalnych, przygotowany przez nauczycieli języków obcych. W konkursie udział wzięło sześć pięcioosobowych osobowych drużyn z gimnazjów w Bieżuniu, nr 2 w Żurominie, w Siemiątkowie, w Zielonej, w Lubowidzu oraz w Kuczborku. Konkurs obejmował trzy zadania językowe z angielskiego, niemieckiego i częściowo rosyjskiego, które polegały na nagraniu krótkiego filmu w języku obcym pt. „Moja szkoła”, (filmy zostały przesłane i ocenione przed konkursem), rozwiązaniu testu gramatyczno-leksykalnego, odpowiedzi na pytania w ramach przygotowanego quizu kulturoznawczego z trzech wyżej wymienionych obszarów językowych. Zwycięzcą konkursu została drużyna z Gimnazjum nr 2 w Żurominie, drugie miejsce zajęła drużyna z Siemiątkowa, a trzecie miejsce gimnazjaliści z Lubowidza. Zwycięzcy oraz pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody oraz upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Żurominie, Radę Rodziców LO w Bieżuniu oraz wydawnictwa językowe Oxford University Press i Pearson.

.