Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu

II moduł - doskonalenie pracy szkoły

Rozpoczęliśmy realizację modułu w roku szkolnym 2009/2010. Naszym celem było zdiagnozowanie słabych stron szkoły, stworzenie mapy jakości, określenie tego, co moglibyśmy poprawić i podjąć pracę nad zmianą.


Rzecznikiem CEO w szkole została Ewa Zalewska. Nauczyciele naszej szkoły w tym roku wzięli udział w szkoleniach internetowych:

Tomasz Marzec - "Jak wykorzystywać wyniki egzaminów zewnętrznych?"

Łukasz Syguła - "Jak motywować uczniów do nauki?"


Braliśmy udział w różnych szkoleniach CEO przygotowujących nas do określenia profilu szkoły. Przeprowadziliśmy ankiety, odbyliśmy szereg spotkań: z uczniami, rodzicami i nauczycielami, jak też zorganizowaliśmy wspólne spotkanie przedstawicieli całej społeczności szkolnej, aby ostatecznie sformułować cele, nad realizacją których będziemy pracować. Po szkoleniu z trenerem CEO przystąpiliśmy do pracy nad celami. Zdecydowaliśmy, że będą to:


CEL 1. Uczniowie korzystają z NACOBEZU w uzyskiwaniu lepszych wyników w nauce.
CEL 2. Szkoła spełnia oczekiwania absolwentów Gimnazjum w Bieżuniu związane z ofertą edukacyjną.


Liderami zespołów zadaniowych zostali: Ewa Zalewska (CEL 1.) oraz Lena Gulczyńska (CEL 2.). W marcu 2011 roku liderem zespołu do realizacji CELU 2. został Wojciech Tomczuk.


Zbadaliśmy stan początkowy oraz stworzyliśmy plan działań na następny rok szkolny.


procedura sus