Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu

Powiatowy Konkurs Językowy dla szkół gimnazjalnych

20 marca 2018 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Bieżuniu odbyła się trzecia edycja Powiatowego Konkursu Językowego dla szkół gimnazjalnych, przygotowanego przez nauczycieli języków obcych.

W konkursie udział wzięło sześć czteroosobowych drużyn z gimnazjów powiatu żuromińskiego:

  1. Gimnazjum w Kuczborku – opiekun p. Magdalena Fisz
  2. Gimnazjum w Lubowidzu – opiekun p. Grażyna Zielińska
  3. Gimnazjum w Siemiątkowie – opiekun p. Izabela Chabowska-Rakowska
  4. Gimnazjum w Zielonej – opiekun p. Anna Filipska
  5. Gimnazjum w Zieluniu – opiekun p. Katarzyna Kowal
  6. Gimnazjum nr 1 w Żurominie – opiekun p. Małgorzata Banach

Konkurs obejmował trzy zadania z języka angielskiego i niemieckiego. Pierwsze zadnia polegało na przygotowaniu nagrania video, w którym uczniowie mieli za zadanie przedstawić scenkę teatralną w języku angielskim i/lub niemieckim, źródłem tematu scenki miały być postaci z bajek np. „Sleeping Beauty” czy „Hänsel und Gretel” (nagrania zostały przesłane i ocenione przed konkursem). Kolejna dwie konkurencje odbyły się w dniu konkursu językowego na sali gimnastycznej i polegały na: rozwiązaniu testu gramatyczno-leksykalnego z języka angielskiego oraz języka niemieckiego i odpowiedzi na pytania w ramach quizu kulturoznawczego na temat krajów anglo- i niemieckojęzycznych.

Zwycięzcą konkursu została drużyna z Gimnazjum z Siemiątkowa, drugie miejsce zajęła drużyna z Lubowidza, a trzecie miejsce gimnazjaliści z Zielonej. Zwycięzcy oraz pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody oraz upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Żurominie, Radę Rodziców LO w Bieżuniu oraz wydawnictwo językowe Pearson.