Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu

Finał V jubileuszowej edycji Powiatowego Konkursu Poetyckiego im. Władysława Orkana w Bieżuniu

Dnia 8 marca 2018 r. w Liceum Ogólnokształcący w Bieżuniu odbył się Finał V Edycji Powiatowego Konkursu Poetyckiego im. Władysława Orkana. Była to uroczysta jubileuszowa gala wręczenia nagród laureatom z różnych typów szkół z terenu powiatu żuromińskiego. 

Komisja konkursowa w składzie:

-        Przewodnicząca - pani Małgorzata Kraśniewska, Dyrektor Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu.

-        Członek - pani Barbara Rogowska, nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu.

-        Sekretarz – pani Sylwia Piekarska, nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego w  Bieżuń, nauczyciel-bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Żurominie.

 

W kategorii szkół podstawowych:

Wyróżnienie:

Wiktoria Machczyńska - uczennica Zespołu Placówek Oświatowych w Siemiątkowie.

Amelia Marinkiewicz - uczennica Zespołu Placówek Oświatowych w Kuczborku.

 

W kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce: Daria Ejnik, uczennica Zespołu Placówek Oświatowych w Kuczborku.

II miejsce: Zuzanna Naguszewska, uczennica Zespołu Placówek Oświatowych w Siemiątkowie.

III miejsce: Monika Dobrosielska, uczennica Zespołu Placówek Oświatowych w Kuczborku.

Wyróżnienie: Klaudia Pietrzak, uczennica Zespołu Placówek Oświatowych w  Siemiątkowie.

 

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce: Aleksandra Sadkowska, uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie.

II miejsce: Grzegorz Potorski, uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej.

III miejsce: Milena Kluczewska, uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu.

Wyróżnienie: Aleksandra Lorkowska, uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej.

 

Patronat Honorowy nad Konkursem objęli: Starosta Powiatu Żuromińskiego pan Jerzy Rzymowski, Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń pan Andrzej Szymański, Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie pani Aurelia Michałowska oraz ufundowali nagrody dla laureatów. Patronaty medialne objęli: Tygodnik Ciechanowski, Kurier Żuromiński, Polskie Radio 3, Polskie Radio 7. Rada Rodziców LO w Bieżuniu była fundatorem jubileuszowego tortu i cateringu dla zaproszonych gości.  

Gospodarz uroczystości dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu pan Krzysztof Jabłoński otworzył jubileuszową galę, powitał gości, opiekunów, laureatów, powiedział kilka pięknych słów jaką rolę spełnia ten konkurs od 5 lat, nawiązał do Patrona szkoły Władysława Orkana, podziękował wszystkim za pracę i zaangażowanie, organizatorowi konkursu pani Katarzynie Janulewskiej-Śliwczyńskiej, nauczycielowi-bibliotekarzowi. W szczególności wyróżnił za wieloletnią współpracę panią Małgorzatę Kraśniewską, przewodniczącą kapituły komisji konkursowej  i pana Jerzego Piotrowskiego, kierownika Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu medalami  70-lecia .  Zwieńczeniem 5 lat pracy jest wydanie tomiku poezji laureatów z lat 2013-2018, który został wzbogacony pracami plastycznymi do wybranych wierszy naszych uczniów Agaty Kalinowskiej i Norberta Markowskiego.

Władysław Orkan w jednej ze swoich powieści pt. Drzewiej napisał: „każda chwila dnia miała swoją właściwość, swój walor, barwę, inną niż następna…” jest to stały cytat, który towarzyszył podczas konkursu od pierwszej edycji, tymi słowami konferansjerzy Katarzyna Szałkowska i Jakub Wysocki rozpoczęli przebieg uroczystości, dalej nastąpiła cześć artystyczna, gdzie uczennica Milena Kluczewska zaśpiewała przy akompaniamencie Aleksandra Osieckiego i Przemysława Przybyszewskiego, nastąpiło odczytanie protokołu przez panią przewodniczącą i uroczyste wręczenie nagród laureatom, młodzież naszego liceum wyrecytowała wiersze nagrodzonych, przemówienia zaproszonych gości: pani Joanny Jucewicz- Morawskiej, Dyrektor Zdrowia i Edukacji Starostwa Powiatowego w Żurominie, pani Natalii Januszkiewicz Przedstawiciela Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie.

Wszystkim laureatom bardzo serdecznie gratulujemy oraz  zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach.