Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu

Dzień z prawem w Ministerstwie Sprawiedliwości

7 marca 2018 roku uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu wraz z opiekunami panią Renatą Sadowską, Tomaszem Marcem i Marzeną Twarogowską wzięli udział w warsztatach w Ministerstwie Sprawiedliwości pod tytułem „Dzień z Prawem”.

Dzień z Prawem to nowy program edukacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości, którego celem jest umożliwienie młodzieży zdobycia wiedzy dotyczącej funkcjonowania administracji rządowej wymiaru sprawiedliwości. Warsztaty, w których brała udział młodzież LO w Bieżuniu, są elementem programu edukacji prawnej prowadzonego przez Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości.

Po przybyciu do Ministerstwa Sprawiedliwości młodzież i opiekunowie zostali przywitani przez pana Radosława Sienkiewicza, który jest Głównym Specjalistą w Departamencie Spraw Rodzinnych i Nieletnich, a następnie wysłuchali przygotowanego przez niego wykładu „O administracji rządowej”. W następnej kolejności odbyło się spotkanie z Podsekretarzem Stanu panem Michałem Wosiem, który jest odpowiedzialny za informatyzację wymiaru sprawiedliwości w Ministerstwie. Podsekretarz Stanu Michał Woś wręczył certyfikat uczestnictwa dla Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu, potwierdzający, że uczniowie szkoły byli słuchaczami wykładów prowadzonych przez pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości oraz brali czynny udział w warsztatach podnoszących wiedzę o prawie w ramach programu „Dzień z Prawem”.

Po spotkaniu z Podsekretarzem Stanu uczniowie wraz z opiekunami i przewodnikiem panem Radosławem Sienkiewiczem udali się do budynku Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL na ulicy Rakowieckiej, gdzie odbyły się zajęcia warsztatowe -  symulacja rozprawy sądowej. Młodzież wcieliła się w rolę uczestników rozprawy sądowej w przedmiocie alimentów: adwokatów stron procesowych, którymi byli matka i ojciec małoletniego powoda, świadków stron procesowych, protokolanta oraz funkcjonariuszy policji. Uczniowie otrzymali scenariusz z rolami do odegrania, a całą rozprawę poprowadziła pani sędzia Anna Matosek-Kozdój, która omówiła proces przeprowadzonej rozprawy sądowej i odpowiadała na pytania zadawane przez młodzież.

Ostatnim punktem programu warsztatów „Dzień z Prawem” było zwiedzanie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL z przewodnikiem panem Komendantem mjr. dr. Andrzejem Rytką, który w bardzo ciekawy sposób przedstawił młodzieży historię budynku, pokazał celę w których więziono więźniów oraz miejsca gdzie wykonywano wyroki śmierci. Uczniowie mogli zobaczyć również wystawę, która została przygotowana w ramach obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.