Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu

Ćwiczenia przeciwpożarowe

W dniu 22 listopada 2017 r.  w Liceum Ogólnokształcącym w Bieżuniu przeprowadzono ćwiczenia przeciwpożarowe z ewakuacją osób znajdujących się w budynku. Ewakuację przeprowadzono w celu sprawdzenia stopnia przygotowania w sytuacji zagrożenia pożarem. W ćwiczeniach wzięła udział jednostka ratowniczo-gaśnicza Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie.