Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu

Modernizacja pracowni informatycznej

Modernizacja pracowni informatycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Bieżuniu

Rok szkolny 2017/2018 w Liceum Ogólnokształcącym w Bieżuniu rozpoczął się oddaniem do eksploatacji zmodernizowanej pracowni informatycznej.  5 września 2017r. firma KOBIS będąca wykonawcą pracowni wykonała szkolenie dla nauczyciela informatyki i przekazała zmodernizowaną pracownię do użytku dyrektorowi szkoły. Wartość modernizacji wyniosła 18 000 zł. Zdecydowano się na rozwiązanie w formie pracowni terminalowej z wykorzystaniem 15 terminali Centerm C75/WSCAL/NSS z nowym serwerem, switchem i komputerem AIO Lenowo S405ZK1 dla nauczyciela.

Firma udzieliła 36 miesięcznej gwarancji na sprzęt i serwis. Wykonana modernizacja umożliwiła szybką pracę uczniów na zajęciach z informatyki , poprawiła zarzadzanie stanowiskami uczniowskimi, stanowi narzędzie do zwiększania poziomu wiedzy i umiejętności  informatycznych na poziomie rozszerzonym.